• 600+ cửa hàng
  • Giao hàng trong 1 - 2 ngày làm việc
  • Giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 500.000 vnđ

Chia sẻ

message

Medpack Plus vận hành quản lý trang web medpackplus.vn, nơi cung các thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn kiêng cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, medpackplus.vn hoặc tin nhắn/mạng xã hội liên quan.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin

Nhằm cải thiện chất lượng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định, bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ bưu chính của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

Log Data

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi có tên là Dữ liệu đăng nhập. Dữ liệu đăng nhập này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP (IP của máy tính), phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành lưu trang và các thống kê khác.

Cookies

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng như người định dạng ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.


Trang web của chúng tôi sử dụng cookie này để thu thập thông tin và cải thiện chất lượng Dịch vụ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến máy tính của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn không thể sử dụng một số phần trong Dịch vụ.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp Dịch vụ;
- Thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ ;
- Thực hiện các dịch vụ liên quan; hoặc
- Hỗ trợ phân tích cách thức Dịch vụ được sử dụng.
Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ của mình rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo mật

Chúng tôi đánh giá sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện bảo vệ thương mại được chấp nhận. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin bạn cung cấp.

Liên kết đến trang khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất cứ khiếu nại của người dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Thay đổi trong chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết mọi thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo với bạn rằng không có dữ liệu riêng tư nào của bạn sẽ được tiết lộ ở bất cứ đâu bằng bất cứ giá nào. MedPack Plus cam kết bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của bạn theo luật pháp Việt Nam và theo các tiêu chuẩn được quy định trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu