• 100% XUẤT XỨ CHÂU ÂU
  • 100% CHUẨN GMP
  • 2000+ CỬA HÀNG TOÀN QUỐC

Mindful eating may feel trendy, but researchers are finding more and more evidence that mindfulness around food can improve health and increase mealtime enjoying.

In the mid 1900s, plastic surgeon Maxwell Maltz noticed something unusual about his patients. He found that even after he performed reconstructive surgery

Có thể bạn đã biết tầm quan trọng của vitamin C và vitamin D3 trong nhiều cơ chế tự vệ cũng như quá trình chuyển hoá và trao đổi chất của cơ thể. Nhưng bạn có thật sự hiểu rõ về chức năng, hay sự cần thiết của hai loại vitamin này chưa? Hãy cũng Medpack tìm hiểu nhé!

Có thể mẹ biết canxi tốt cho răng và xương của bé nhưng mẹ có thể chưa khám phá được hết các lợi ích tuyệt vời khác mà canxi mang lại cho sức khoẻ của bé yêu. Trong bài viết này, MedPack sẽ chia sẻ về tầm quan trọng của khoáng chất thiết yếu này đối với sự phát triển của bé yêu.

You might be familiar with the importance of vitamin C and vitamin D3 as defense mechanisms boosting the immune system as well as your metabolism. But, do you really understand the functions, or need for these two vitamins? Here are some of the benefits to vitamins C and D3.